Bài viết
Jonathan147
Jonathan147 2.5K 2.8K 267
Theo dõi

Xin hãy luôn chơi có trách nhiệm. Sẽ không có cửa đầu tư nào được đảm bảo nếu bạn đặt nhiều hơn số tiền mà bạn có thể Thua.!.

61.5%
Win Rate
+16.2%
ROI
26
Tips
1.92
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua