Bài viết
Bee OK
Bee OK 3.9K 7.6K 668
Theo dõi

-- ĐI NGƯỢC SỐ ĐÔNG là Phong Cách lên kèo của TÔI. — Ae cùng Tư Duy và Cảm Giác Bóng Mời Thẩm Kèo qua mỗi BÀI VIẾT!!

48.4%
Win Rate
-10.4%
ROI
31
Tips
1.99
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua